स्पष्टिकरण

-गणेश कार्की- एकोहोरो बातले पर्छार्छौ भने धित नमरुञ्जेल आकाशबाट चट्टानमा पछार मलाई दुखोस् यो... Read more →
1 18 19 20 21 22