केहि गजलहरु

रुप राम्रो होस्, अभिमान नहोस्, यो सम्भव हुदैन विछोड होस्, मदिरापान नहोस्, यो सम्भव हुदैन । गाउँमा... Read more →
1 2 3